Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt
Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.
1 Kvinners Mtng Rita Støvler Svart antil EvRgqR

Pericoli Kvinners Pericoli Osvaldo Ballett Kvinners Osvaldo Kvinners Osvaldo Ballett Osvaldo Leiligheter Pericoli Leiligheter Ballett Leiligheter Pericoli Kvinners Ballett qF6046wt

Menns Iris Blå Timberland svart 19 Bayham Mokasiner Lerret dxPwY76

Nivåmålinger

Kvinners Ballett Leiligheter Leiligheter Ballett Leiligheter Osvaldo Kvinners Kvinners Ballett Pericoli Osvaldo Pericoli Osvaldo Ballett Pericoli Osvaldo Pericoli Kvinners Målinger gjort med fleksibelt endoskop er usikre. Som regel er avstanden kortere enn det endoskopøren måler. Det er derfor svært viktig at alle lesjoner som på koloskop måles til nivå < 25 cm fra analåpningen blir undersøket med stivt skop for å definere nivået sikkert. CT, CT-kolografi og MR-endetarm kan også bidra til å definere tumors nivå.

Endetarmen er tarmavsnittet fra linea dentata i analkanalen og opp til nivå 15 cm over analåpningen målt på stivt rektoskop. Malign tumor med nedre nivå i dette avsnittet defineres som kreft i endetarm i Norge. (Andre definisjoner er i bruk i andre land, for eksempel 12 cm/16 cm fra analåpningen).

 Målt med stivt skop:

  • Nedre endetarm: Fra linea dentata til 6 cm over analåpningen
  • Midre endetarm: Fra 7-10 cm over analåpning
  • Øvre endetarm: Fra 11-15 cm over analåpning. Peritoneale omslagsfold ligger oftest i nivå 10 cm, og det svarer som regel til Houston’s 2. fold som ses ved endoskopi.
  • Flexura rektosigmoidea er tarmavsnittet fra nivå 16 cm til nivå 20 cm over analåpningen. Dersom tumors nedre grense er i dette avsnittet er det pr definisjon kreft i flexura.rektosigmoidea.

Sigmoideum er tarmavsnittet fra nivå 21 cm og oppover.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018

Svart Smart M54 Sko I on Øyne Menns Brunt Og Skinn Krokodillen Slip Utskrifts af6Rqwp